Khóa học - Học viện SIM
 

Khóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM GE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM GE CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ KẾ TIẾP THỜI GIAN HỌC PHÍ (SGD)(đã bao gồm 7% GST SIM, SINGAPORE Cao đẳng Kế toán (DAC) (1) (2) …

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH CỦA SIM GE VÀ CHI PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH CỦA SIM GE VÀ CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ KẾ TIẾP THỜI GIAN HỌC PHÍ (SGD)(bao gồm 7% GST) Đại học Luân Đôn, Anh …

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM GE

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM GE CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH CHƯƠNG TRÌNH YÊU CẦU TIẾNG ANH TẤT CẢ CÁC NƯỚC Đại học Luân Đôn, Anh (Lead College: Trường …

HỌC BỔNG CỦA SIM GE

HỌC BỔNG CỦA SIM GE A) SIM GE: _ Trường cấp học bổng cho các sinh viên bản địa và du học sinh không chỉ xuất sắc về kết quả …

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM IA

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM IA – Secondary 1 (year 7): HS học xong lớp 6 (đủ 12 tuổi) – Secondary 2 (year 8): HS học xong lớp 7 (13 …

QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN VÀO SIM IA

QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN VÀO SIM IA _ Học sinh nộp đơn xin nhập học và toàn bộ các giấy tờ được yêu cầu và trả phí nộp đơn (không …

HỌC PHÍ (TRONG NĂM HỌC CHÍNH) CỦA SIM IA

HỌC PHÍ (TRONG NĂM HỌC CHÍNH) CỦA SIM IA Tên phí Phí Phí nộp đơn (không hoàn lại) SGD 550 Học phí SGD 25,000 Phí thi tuyển SGD 4,000 Phí …

CHƯƠNG TRÌNH NỘI TRÚ CỦA SIM IA

CHƯƠNG TRÌNH NỘI TRÚ CỦA SIM IA Đào tạo về: Kỹ năng sống Quản lý tự túc, quản lý khác Quản lý xung đột   Hỗ trợ xã hội Hỗ …

HỌC BỔNG CỦA SIM IA

HỌC BỔNG CỦA SIM IA Điều kiện: HS có thành tích học tốt Có thành tích hoạt động cộng đồng (ngoại khóa…) Có khả năng lãnh đạo  Giá trị Học …

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM IA

YEAR 7, YEAR 8(LỚP 6, LỚP 7) YEAR 9, YEAR 10 (IGCSE)(LỚP 8, LỚP 9) Tiếng AnhNgôn ngữ thứ hai ( Tùy chọn) Khoa học Toán Nhân văn học Thể …