CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM GE - Học viện SIM
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM GE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM GE

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ KẾ TIẾP THỜI GIAN HỌC PHÍ (SGD)(đã bao gồm 7% GST
SIM, SINGAPORE
Cao đẳng Kế toán (DAC) (1) (2) Tháng 4Tháng 10 15 tháng S$11,770
Cao đẳng Tài chính – Ngân hàng (DBF) (1) (2)
Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (DIB) (1) (2)
Cao đẳng quản trị (DMS) (1) (2) Tháng 1Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

Quản trị Dự bị (MFS) (2) 6 tháng S$3,584.50
Đại học RMIT, Úc
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) / Kinh tế – Tài chính (3) / Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng / (Quản trị) / (Marketing) Tháng 1Tháng 7 3 năm15 năm

(dành cho sinh viên tốt nghiệp SIM)

S$42,372S$21,186
Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp) Tháng 7 2 năm S44,940
Đại học Wollongong, Úc
Cử nhân Khoa học – Máy tính (An ninh Hệ thống Số) / (Truyền thông đa phương tiện và trò chơi máy tính) Tháng 1Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

2.5 đến 3 năm S$27,525.50 – S$32,314
Cử nhân Khoa học – Tâm lý Tháng 1Tháng 7 3 năm S$38,520
Đại học Birmingham, Anh
Dự bị Luật, Kinh doanh, Khoa học – Xã hội(Hoàn tất khóa học có thể vào học như một sinh viên trường Birmingham) Tháng 10 9 tháng S$20,330
BSc Kế toán – Tài chính (Honours) Tháng 9 2 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp DAC) (7) S$32,100
BSc Quản trị kinh doanh (Honours) Tháng 7 2 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng tại SIM) S$32,100
BSc Quản trị kinh doanh và Truyền thông (Honours) S$38,520
BSc Quản trị kinh doanh và Thực tập sinh (Honours) S$38,520
BSc Kinh doanh Quốc tế (Honours) S$41,730
Đại học Luân Đôn, Anh
Chương trình Dự bị Quốc tế Tháng 9 1 năm S$14,800
Chứng chỉ Nâng cao về Khoa học – Xã hội Tháng 9 1 năm S$11800
BSc (Honours):l  Máy tính – Hệ thống thông tin

l  Sáng tạo – Máy tính

Tháng 9 3 năm S$38,200
BSc (Hounours):l  Kế toán – Tài chính

l  Tài chính – Ngân hàng

l  Kinh tế

l  Kinh tế – Tài chính

l  Quản trị Kinh tế

l  Quản trị kinh doanh

l  Kinh tế – Chính trị

l  Quan hệ Quốc tế

l  Quản trị Sáng tạo Kỹ thuật Số (Mangament & Digital Innovation)

l  Toán học – Kinh tế

 

Tháng 9 3 năm S$27,500
2 – 3 năm (4)(dành cho sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng SIM) S$18,600 – S$20,600
2 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp Chứng chỉ Nâng cao về Khoa học – Xã hội) S$17,600
Đại học Southampton, Anh
BSc Marketing Tháng 9 2 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp DAC/DBF/DIB (5)/DMF) S$34,240
Đại học Stirling, Anh
BA Marketing trong việc bán lẻ (Retail Marketing) (Honours) Tháng 8 2 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp DIB/DMS) S$38,520
BSc (Honours):l  Marketing – Thể thao

l  Quản lý Sự kiện (Sustainable Events Management)

l  Quản trị kinh doanh – Thể thao

2 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp DAC/DBF/DIB /DMF) (6) (8)
Đại học Buffalo, Mỹ
BA Truyền thông/Kinh tế/Thuơng mại Quốc tế/Tâm lý học/Xã hội học (76-120 tín chỉ) Tháng 1Tháng 5

Tháng 8

2 – 3 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng tại SIM)

3 năm

S$43,912.80 – S$69,336
BSc Quản trị Kinh doanh (83-120 tín chỉ)
Bằng kép về BSc Quản trị kinh doanh và BA (127 – 159 tín chỉ) 3 – 4 năm(dành cho sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng tai SIM)

 

S$73,380.60 – S$91,870.20
Chuyên ngành kép của 2 chuyên ngành bất kỳ thuộc chương trình BA (102 – 134 tín chỉ) S$58,935.60 – S$ 77,425.20
NOTE FEE (SGD)(bao gồm 7% GST)
(1) Ứng viên không đáp ứng đủ các yêu cầu cần nộp vào năm học chính sẽ được đề nghị học Chương trình Dự bị Quản trị 6 tháng. S$3.584.50
(2) Ứng viên không đáp ứng được yêu cầu đầu vào tiếng Anh sẽ học lấy chứng chỉ CEL (Certificate in English Language) trước khi nhập học.Thời gian học tùy thuộc vào các cấp độ khóa học ứng viên chọn.

 

S$2,461 (mỗi level)
(3) Đối với sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF, DIB: Miễn thuế sẽ thay đổi trong khoảng 9 – 11 học phần tùy thuộc vào các bằng cấp English tương ứng. Thời gian học dự kiến là 2 năm. Đối với sinh viên tốt nghiệp DMS: Lên đến 144 tín chỉ/12 học phần sẽ được miễn thuế. Thời gian học dự kiến là 1.5 – 2 năm. S$21.186 – S$26,482.50
(4) Đối với Sự Công nhận tự động lớn nhất của Prior Learning ( maximum of automatic Accreditation of Prior Learning) (có miễn thuế), những sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng tại SIM phải đáp ứng được B- hoặc tốt hơn là các khóa học nối trong ngành Toán học – Kinh tế (hơn 3 tháng) S$642(mỗi khóa học nối)
(5) Sinh viên tốt nghiệp DIB với điểm trung bình B đủ điều kiện học các chương trình BSc Marketing (Honours) sau khi hoàn tất 1 học phần IT trong Khóa học Dự bị Kinh doanh của SIM (UOSMS) S$642(mỗi học phần)
(6) Sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF, DIB và DMS đủ điều kiện học chương trình BA (Honours) Thể thao và chương trình Quản trị Kinh doanh – Thể thao sau khi hoàn tất 1 học phần Thể thao trong Khóa học Dự bị Marketing – Thể thao của SIM. S$642(mỗi học phần)
(7) Sinh viên tốt nghiệp DBF, DIB và DMS với điểm trung bình B đủ điều kiện học chương trình BSc Kế toán – Tài chính (Honours) sau khi hoàn tất 2 học phần liên quan đến Kế toán trong Khóa học Dự bị Kế toán – Tài chính của SIM S$642(mỗi học phần)
(8) Sinh viên tốt nghiệp DAC, DBF, DIB và DMS đủ điều kiện học chương trình BA  Quản lý sự kiện (Sustainable Events Management) (Honours) sau khi hoàn tất 1 học phần Giới thiệu về Quản lý Sự kiện trong Khóa học Dự bị Quản lý Sự kiện tại SIM. S$642(mỗi học phần)

*LƯU Ý: Dự bị Quản trị (MFS), Chương trình Dự bị Quốc tế và Dự bị Luật, Kinh doanh và Khoa học – Xã hội là chương trình chứng chỉ. Tất cả các phí của các chương trình học tại Đại học Luân Đôn đều được ước lượng ra số và có thể trả cho SIM GLOBAL EDUCATION, Đại học Luân Đôn và RELC Examinations Bureau. Phí có thể thay đổi, hãy vào website của SIM GE để được cập nhật phí mới nhất.

 

Leave a Comment