CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM IA - Học viện SIM
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SIM IA

YEAR 7, YEAR 8(LỚP 6, LỚP 7) YEAR 9, YEAR 10 (IGCSE)(LỚP 8, LỚP 9)
Tiếng AnhNgôn ngữ thứ hai ( Tùy chọn)

Khoa học

Toán

Nhân văn học

Thể dục

Tiếng AnhNgôn ngữ thứ hai (Tùy chọn)

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Toán Cơ bản

Toán Nâng cao

Global Perspective (tạm dịch: Viễn cảnh Toàn cầu)

Địa lý

Kinh doanh

Ngữ văn

Thể dục

 

Chương trình IGCSE được thiết kế tập trung kiến thức giảng dạy nhóm ngành STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và các ngành khoa học xã hội.

Học sinh sau khi hoàn thành IGCSE có thể tiếp tục học chương trình A-Levels (Cambridge) hoặc một chương trình Diploma của để có thể tiếp tục chương trình Cử nhân.liên kết với các trường Đại học danh tiếng từ Mỹ, Anh Quốc và Úc như:

Leave a Comment