ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM GE - Học viện SIM
 

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM GE

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM GE

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH

CHƯƠNG TRÌNH YÊU CẦU TIẾNG ANH TẤT CẢ CÁC NƯỚC
Đại học Luân Đôn, Anh (Lead College: Trường Kinh tế và Khoa học – Chính trị Luân Đôn)
Tốt nghiệp Cao đẳng ngành:l  Kế toán

l  Ngân hàng

l  Kinh tế

l  Tài chính

l  Kinh doanh điện tử và Truyền thông Xã hội

l  Quan hệ Quốc tế

l  Quản trị

l  Chính trị

IELTS 6.0 (không có band dưới 5.5) Bằng hoàn tất hơn 3 năm full time và các khóa học Toán và tiếng Anh từ trường Đại học uy tín.
Đại học Warwick, Anh
MSc ngành:l  Quản trị Kỹ sư Kinh doanh

l  Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng

l  Quản trị Chương trình và Dự án

IELTS 6.5 (không có band dưới 6.0)/Kỳ thi tiếng Anh quốc tế (Academic) với điểm thấp nhất là 62 (với tối thiểu là 51 của 4 kỹ năng cộng lại) l  Bằng Cử nhân ( 2ndClass Honours hoặc tương đương)l  Thí sinh với các bằng cấp khác xác định được thành tích bản thân
Đại học Birmingham, Anh
MSc Kinh doanh Quốc tế TOEFL iBT -88 (Nghe=20, Đọc=21, Nói=22, Viết=21), hoặc IELTS 6.5 (tối thiểu 6.0 mỗi band); hoặc Kỳ thi tiếng Anh quốc tế (PTE Academic) với tối thiểu là 59 của 4 kỹ năng cộng lại l  Bằng Cử nhân (Upper 2nd Class Honours hoặc tương đương)l  Ứng viên với các bằng cấp khác xác định được thành tích bản thân.

l  Hai giấy tham khảo bao gồm giấy liên quan đến học thuật và 1 lá thư về tầm quan trọng và mục tiêu học thuật về việc học nghiên cứu sinh.

MSc Quản trịl  MSc Quản trị: Sáng tạo và Kinh doanh (Entrepreneurship and Innovation)

l  MSc Quản trị: Khả năng lãnh đạo và thay đổi (Organizational Leadership and Change)

l  MSc Quản trị: Chiến lược (Strategy)

l  Bằng Cử nhân về Kinh doanh, Quản trị, Kinh tế (Upper 2nd Class Honours hoặc tương đương)l  Ứng viên với các bằng cấp khác xác định được thành tích bản thân.

l  Hai giấy tham khảo bao gồm giấy liên quan đến học thuật và 1 lá thư về tầm quan trọng và mục tiêu học thuật về việc học nghiên cứu sinh.

MSc Quản trị: Kinh tế (1)MSc Quản trị: Kinh tế Quốc tế (1) l  Bằng Cử nhân về Kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan (Upper 2ndClass Honours hoặc tương đương)l  Ứng viên có bằng Cử nhân không phải trong lĩnh vực Kinh tế (Upper 2nd Class Honours hoặc tương đương) và có học Thống kê/ hoặc Bằng Calculus tối thiểu là GCE ‘A’ Level cơ bản hoặc có Polytechnic Diploma có thể được chấp nhận để hoàn tất Khóa học Dự bị Kinh tế 3 tháng tại SIM.

l  Ứng viên với các bằng cấp khác xác định được thành tích bản thân.

l  Hai giấy tham khảo bao gồm giấy liên quan đến học thuật và 1 lá thư về tầm quan trọng và mục tiêu học thuật về việc học nghiên cứu sinh.

 

MSc Đầu tư l  Bằng Cử nhân (Upper 2nd Class Honours hoặc tương đương)l  Ứng viên phải đạt điểm tốt (Upper 2ndClass Honours hoặc tương đương) liên quan đến học phần Toán học khi chưa tốt nghiệp.

l  Ứng viên với các bằng cấp khác xác định được thành tích bản thân.

l  Hai giấy tham khảo bao gồm giấy liên quan đến học thuật và 1 lá thư về tầm quan trọng và mục tiêu học thuật về việc học nghiên cứu sinh.

 

NOTE FEE (SGD)(bao gồm 7% GST)
(1) Ứng viên có bằng Cử nhân không phải trong lĩnh vực Kinh tế (Upper 2ndClass Honours hoặc tương đương) có thể được nhận vào chương trình Thạc sĩ bởi Gíam đốc để hoàn tất và đậu Khóa học Dự bị Kinh tế 3 tháng tại SIM S$749(mỗi học phần)

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH YÊU CẦU TIẾNG ANH VIỆT NAM
SIM, SINGAPORE
Cao đẳng Kế toán (DAC) l  TOEFL 550 hoặc TWE 4.0 (Paper-based) hoặc 79 iBTl  IELTS 5.5/SAT I tối thiểu 550 (đọc và viết)

l  PTE tối thiểu 42/100

l  Đạt Kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào của SIM (SIM Placement Test) với cấp độ Nâng cao

l  Ứng viên không đạt những yêu cầu trên sẽ học chương trình CEL

l  Học bạ lớp 12 điểm tổng quát là 6.5 (trừ môn Thể dục)l  50% môn Toán lớp 10 phải đạt yêu cầu đầu vào môn Toán
Cao đẳng Tài chính – Ngân hàng (DBF)
Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế (DIB) l  Học bạ lớp 12 điểm tổng quát là 6.5 (trừ môn Thể dục)
Cao đẳng quản trị (DMS)
Quản trị Dự bị (MFS) l  Học bạ lớp 12 điểm tổng quát tất cả các môn là 6.0 (trừ môn Thể dục)l  Học bạ THPT học sinh lớp 11 (đã hoàn tất HKI và HKII) điểm trung bình HK LÀ 6.5 (trừ môn Thể dục)

l  Các yêu cầu bổ sung cho DAC/DBF: 50% môn Toán lớp 10/Đạt Kỳ thi Toán đầu vào của chương trình MFS.

 

Đại học RMIT, Úc
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) / Kinh tế – Tài chính (3) / Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng / (Quản trị) / (Marketing) l  IELTS 6.5 (không có band thấp hơn 6.0)l  TOEFL – Paper-based = 580 ( TWE 4.5)

l  TOEFL – Internet-based (iBT) = 92, thấp nhất là 20 trong tất cả các phần

l  Hoàn tất Bằng Cao đẳng được chứng nhận từ trường Đại học uy tín bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Gửi các bằng cấp tương đương khác được chứng nhận bởi RMIT qua SIM GE website

Học bạ lớp 12 điểm thấp nhất là 8.0
Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp) Học bạ lớp 12 điểm thấp nhất là 8.5
Đại học Wollongong, Úc
Cử nhân Khoa học – Máy tính (An ninh Hệ thống Số) / (Truyền thông đa phương tiện và trò chơi máy tính) l  IELTS 6.0 (không có band dưới 6.0)l  TOEFL iBT 79 (không có band dưới 18)

l  Kỳ thi tiếng Anh Quốc tế (PTE Academic) 57 (Đọc/Viết tối thiểu 57, Nói/Nghe tối thiểu 50)

THPT lớp 12 (đã có bằng tốt nghiệp):GPA thấp nhất là 7.75 (5 môn học tốt nhất), ngoại trừ Nghệ thuật, Giáo dục Công dân, Gymnastics, Giáo dục Quốc phòng và Thể dục.
Cử nhân Khoa học – Tâm lý l  IELTS 6.5 (không có band dưới 6.0)l  TOEFL iBT 88 (không có band dưới 18)

l  Kỳ thi tiếng Anh Quốc tế (PTE Academic) 64 (không có band dưới 59)

 

Đại học Birmingham, Anh
Dự bị Luật, Kinh doanh, Khoa học – Xã hội(Hoàn tất khóa học có thể vào học như một sinh viên trường Birmingham) Đối với Bằng Cử nhân (undergraduate) của Law, English Language hoặc English Literature:l  IELTS 6.0 (tối thiểu 5.5 mỗi band)

l  PTE Academic thấp nhất là 53 cả 4 kỹ năng

Đối với Bằng Cử nhân (undergraduate) khác:

l  IELTS 5.5 (tối thiểu 5.0 mỗi band)

l  PTE Academic thấp nhất là 45 cả 4 kỹ năng

l  Điểm TB Bằng Tốt nghiệp THPT là 7.0l  Học sinh lớp 11 có điểm tổng quát 7.5 hoặc trên 7.5 có thể được xem xét
BSc Kế toán – Tài chính (Honours) l  IELTS 6.5 (không có band thấp hơn 6.0)l  Hoàn tất Polytechnic Diploma tại SIM l  Học sinh có Bằng cấp 3 Quốc tế cho SIM DAC/DBF/DIB/DMS với điểm B trước, sau đó đẩy nhanh tiến độ với chương trình BSc 2 năm. Sinh viên tốt nghiệp DBF, DIB và DMS (với điểm B) có thể đẩy nhanh tiến độ với chương trình BSc 2 năm hoàn tất 2 học phần liên quan Kế Toán trong Khóa học Dự bị Kế toán – Tài chính của SIM.l  Tất cả các giấy tờ khác có thể xem xét theo từng trường hợp.

 

BSc Quản trị:l  BSc Quản trị kinh doanh (Honours)

l  BSc Quản trị kinh doanh và Truyền thông (Honours)

l  BSc Quản trị kinh doanh và Thực tập sinh (Honours)

l  BSc Kinh doanh Quốc tế (Honours)

l  Học sinh có Bằng cấp 3 Quốc tế cho SIM DAC/DBF/DIB/DMS với điểm B trước, sau đó đẩy nhanh tiến độ với chương trình BSc 2 năm. Sinh viên tốt nghiệp DBF, DIB và DMS (với điểm B) có thể đẩy nhanh tiến độ với chương trình BSc 2 năm.l  Tất cả các giấy tờ khác có thể xem xét theo từng trường hợp.
Đại học Luân Đôn, Anh
Chương trình Dự bị Quốc tế l  IELTS 5.5 (không có band thấp hơn 5.0)l  TOEFL iBT điểm tổng quát 87 hoặc trên 87, tối thiểu 21 kỹ năng Đọc và Viết sub-tests, tối thiểu 16 kỹ năng Nói và Nghe sub-tests

l  PTE Academic 46 hoặc trên 46, tối thiểu 46 của mỗi kỹ năng Đọc và Viết

l  17 tuổi (tính đến ngày 31/12 khi đăng ký với Đại học Luân Đôn

Học bạ THPT: 4 môn đạt GPA 5.0 hoặc hơn, bao gồm môn Toán
Lead College: Trường Kinh tế và Khoa học – Chính trị Luân Đôn
Chứng chỉ Nâng cao về Khoa học – Xã hội l  IELTS 6.0 (không có band thấp hơn 5.5)l  TOEFL iBT điểm tổng quát 87 hoặc trên 87, tối thiểu 21 kỹ năng Đọc và Viết sub-tests, tối thiểu 19 kỹ năng Nói và Nghe sub-tests

l  PTE Academic 54 hoặc trên 54, tối thiểu54 của mỗi kỹ năng Đọc và Viết

l  18 tuổi (tính đến ngày 31/12 khi đăng ký với Đại học Luân Đôn

Học bạ THPT: 6 môn đạt GPA 5.0 hoặc hơn, bao gồm môn Toán
Tốt nghiệp Cao đẳng ngành:l  Kế toán

l  Ngân hàng

l  Kinh tế

l  Tài chính

l  Kinh doanh điện tự và Truyền thông Xã hội

l  Quan hệ Quốc tế

l  Quản trị

l  Chính trị

l  IELTS 6.0 (không có band thấp hơn 5.5)l  TOEFL iBT điểm tổng quát 87 hoặc trên 87, tối thiểu 21 kỹ năng Đọc và Viết sub-tests, tối thiểu 19 kỹ năng Nói và Nghe sub-tests

l  PTE Academic 54 hoặc trên 54, tối thiểu 54 của mỗi kỹ năng Đọc và Viết

l  17 tuổi (tính đến ngày 30/12 khi đăng ký với Đại học Luân Đôn

Học sinh có các bằng cấp 3 quốc tế có thể học Chương trình Dự bị Quốc tế hoặc Chứng chỉ Nâng cao Khoa học – Xã hội trước, sau đó đẩy nhanh tiên độ học năm 1 hoặc năm 2 chương trình BSc
Lead College: Goldsmiths
BSc (Honours):l  Máy tính – Hệ thống thông tin

l  Sáng tạo – Máy tính

Học sinh có các bằng cấp 3 quốc tế có thể học Chương trình Dự bị Quốc tế trước, sau đó chuyển qua học năm 1 của chương trình BSc (Honours) 3 năm về Máy tính – Hệ thống thông tin, Sáng tạo – Máy tính.
Đại học Southampton, Anh
BSc Marketing l  IELTS 6.5 (không có band thấp hơn 6.0)l  Hoàn tất SIM hoặc Polytechnic Diploma

 

l  Học sinh có các bằng cấp 3 quốc tế có thể học 1 trong các chương trình Cao đẳng của SIM trước (với điểm B), sau đó có thể đẩy nhanh tiến độ học chương trình BSc 2 năm.l  Học sinh có bằng Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế của SIM ( với điểm B) có thể đẩy nhanh tiến độ học chương trình BSc 2 năm hoàn tất 1 học phần IT trong Khóa học Dự bị Kinh doanh cũa SIM (UOSM).

l  Tất cả các giấy tờ khác có thể xem xét theo từng trường hợp.

 

 

Đại học Stirling, Anh
BA Marketing trong việc bán lẻ (Retail Marketing) (Honours) l  TOEFL 567 (Paper-based) hoặc 87 (iBT) (Đọc=22, Viết=21, Nghe=21, Nói=23)/IELTS 6.0 (không có band thấp hơn 5.5)l  Hoàn tất SIM hoặc Polytechnic Diploma

 

l  Học sinh có các bằng cấp 3 quốc tế có thể học Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế của SIM hoặc Cao đẳng Quản trị của SIM trước, sau đó đẩy nhanh tiến độ học chương trình BA 2 năm.l  Tất cả các giấy tờ khác có thể xem xét theo từng trường hợp.

 

BSc (Honours):l  Marketing – Thể thao

l  Quản trị kinh doanh – Thể thao

l  Học sinh có các bằng cấp 3 quốc tế có thể học các bằng SIM Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế hoặc Cao đẳng Quản trị ,hoặc Cao đẳng Kế toán, hoặc Cao đẳng Tài chính – Ngân hàng, và hoàn tất 1 học phần Thể thao của Khóa học Dự bị Thể thao – Marketing trước, sau đó đẩy nhanh tiến độ học chương trình BA 2 năm.
BSc (Honours) Quản lý Sự kiện (Sustainable Events Management) Học sinh có các bằng cấp 3 quốc tế có thể học các bằng SIM Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế hoặc Cao đẳng Quản trị của ,hoặc Cao đẳng Kế toán, hoặc Cao đẳng Tài chính – Ngân hàng, và hoàn tất 1 học phần giới thiệu Quản lý Sự kiện của Khóa học Dự bị Quản lý Sự Kiện.
Đại học Buffalo, Mỹ
BA Truyền thông/Kinh tế/Thuơng mại Quốc tế/Tâm lý học/Xã hội học (76-120 tín chỉ) l  TOEFL 550 (Paper-based) hoặc 79 (iBT)l  IELTS 6.5 (không có band thấp hơn 6.0)

l  PTE Academic 55 (không có điểm thấp hơn 50)

l  SAT I ERWS 550

l  ACT (English and Reading Sections) 20

 

Điểm trung bình 3 năm gần nhất của THPT là 7.0 hoặc trên 7.0 (Cần Bằng Tốt nghiệp THPT)
BSc Quản trị Kinh doanh (83-120 tín chỉ)
Bằng kép về BSc Quản trị kinh doanh và BA (127 – 159 tín chỉ)
Chuyên ngành kép của 2 chuyên ngành bất kỳ thuộc chương trình BA (102 – 134 tín chỉ)

Leave a Comment