HỌC BỔNG CỦA SIM GE - Học viện SIM
 

HỌC BỔNG CỦA SIM GE

HỌC BỔNG CỦA SIM GE

A) SIM GE:

_ Trường cấp học bổng cho các sinh viên bản địa và du học sinh không chỉ xuất sắc về kết quả học tập và còn nổi bật về các kỹ năng lãnh đạo cả trong và ngoài lớp có ước mơ theo đuổi chương trình Cử nhân. Bên cạnh đó, trường cũng cấp học bổng cho các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong Thể thao và Nghệ thuật.

_ Gía trị học bổng hỗ trợ:

Học phí

Phí dự thi

Những phí bắt buộc khác

Phí về sách

_ Thời gian: Tháng 3, tháng 9

 

B) CAO ĐẲNG:

_ Hỗ trợ cho du học sinh có thành tích THPT xuất sắc theo đuổi chương trình Cao đẳng của SIM tại SIM GE về các ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh Quốc tế và Quản trị.

_ Chỉ hỗ trợ học phí (tính theo tiền Singapore)

 

Leave a Comment