HỌC BỔNG CỦA SIM IA - Học viện SIM
 

HỌC BỔNG CỦA SIM IA

HỌC BỔNG CỦA SIM IA

Điều kiện:

  • HS có thành tích học tốt
  • Có thành tích hoạt động cộng đồng (ngoại khóa…)
  • Có khả năng lãnh đạo

 Giá trị Học bổng: 100% học phí, không có ràng buộc khác. Học bổng được cấp theo từng năm, HS được gia hạn học bổng nếu kết quả học tập đạt 90% theo cấp lớp của mình.

 Tiến trình chọn cấp HB: HS đăng ký để được vào danh sách phỏng vấn của trường

 Thời gian đăng ký: Ngày 1/3

 

Leave a Comment