QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN VÀO SIM IA - Học viện SIM
 

QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN VÀO SIM IA

QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN VÀO SIM IA

_ Học sinh nộp đơn xin nhập học và toàn bộ các giấy tờ được yêu cầu và trả phí nộp đơn (không hoàn lại). Sau đó SIM IA sẽ liên lạc với học sinh ngày làm bài test. Học sinh làm bài test kiểm tra đầu vào và được phỏng vấn khoảng 15 phút bởi 1 giáo viên. SIM IA sẽ thông báo kết quả cho học sinh trong vòng 2 tuần cho dù học sinh đạt hay không đạt bài test.

 

_ Nếu học sinh đạt, nhà trường sẽ gửi email gồm bảng liệt kê các hồ sơ nhập cư bổ sung và vật dụng cần thiết khi đến Singapore (nếu học sinh là du học sinh)

*LƯU Ý: Những học sinh đạt các yêu cầu sau không cần làm bài test tiếng Anh và gửi những giấy tờ chứng thực qua cổng nộp đơn online

  • IELTS 5.5
  • TOEFL iBT 79
  • TOEFL PBT 550 plus TWE 4.0

Leave a Comment