Giới thiệu - Học viện SIM
 

SIM GLOBAL EDUCATION (SIM GE): BẬC ĐẠI HỌC

Tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất Singapore có tên là SIM Group (Singapore Institute of Management). SIM Group được thành lập năm 1964 bởi Ủy ban Phát triển Kinh tế với mục đích cung cấp các chương trình đào tạo về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của các công ty và tổ chức ở Singapore.

_ SIM Group cung cấp các dịch vụ giáo dục thông qua 3 tổ chức nhỏ hơn của mình đó là Đại học SIM – SIM University (UniSIM), Học Viện SIM – SIM Global Education (SIM GE) và SIM Professional Development.

_ Vì có quá nhiều sinh viên quốc tế muốn theo học trường SIM ở Singapore nên 1 trường học viện con khác tên là SIM Global Education (SIM GE) được thành lập nhằm hớt váng, tận dụng nhu cầu quá cao sinh viên quốc tế. Nên nhớ SIM GE không liên quan gì đến UniSIM trừ việc cùng trực thuộc SIM Group. Tức là bạn đừng kỳ vọng Bằng từ SIM GE có thể được công nhận ngang với UniSIM.
_ SIM GE cung cấp chương trình học quốc tế chất lượng cao bởi các trường Đại học đối tác uy tín trong Top từ Mỹ, Anh Quốc và Úc như:

 

 

 

 

 

_ Các ngành:

GIẢI THƯỞNG: