Chia sẻ của học viên - Học viện SIM
 

Chia sẻ của học viên

By dtucorp

Chia sẻ của học viên

Học viện SIM là trường tư thục tốt nhất Singapore trong những năm gần đây. Tôi rất tự hào khi được theo học tại SIM.